Skip to content

Årsmøte HIL Fotball 2023

Tidligere denne måneden ble det gjennomført årsmøte. Årsberetning er tidligere lagt ut på hjemmesiden til HIL Fotball.

Verdt å merke seg fra årsmøte:

Forslag til nye treningsavgifter ble vedtatt på årsmøte.
– Oppdaterte satser ligger på hjemmeside.

Styrets avtroppende leder hadde følgende forslag til fokusområder for 2023 for nytt styre:
– Tett oppfølging av MIL/HIL samarbeidsavtale
– Rekrutteringsarbeidet mot nye årskull krever oppmerksomhet fra nytt styre.
– Utdanning av trenere og ledere. Kompetanseheving.

Etter en fantastisk innsats fra valgkomiteen var det innstilt nye kandidater til avtroppende verv.
Alle roller ble enstemmig valgt. Vedlagt oppdaterte liste over verv i styret og SU, lengst ned i denne nyhetssaken. Kontaktinfo er også oppdatert her på hjemmesiden.

En stor takk til avtroppende medlemmer fra styret, SU og valgkomité for sin innsats i klubben!
Også en stor takk til de som fortsetter sin strålende innsats over flere år!

En spesiell takk til Håkon Midtsand Andersen som har fungert som både leder og nestleder i en lengre periode.

Avtroppende verv