Skip to content

Innkalling til årsmøte i Hommelvik IL Fotball

Tid:                  Mandag 28. februar 2022 (19:00-21:00)
Sted:                Digitalt via Teams

Grunnet en uoversiktlig COVID-19-situasjon, velger vi også i år å kalle inn til et digitalt årsmøte. Vi ber medlemmer som ønsker å delta på møtet om å melde seg på ved å sende e-post til post@hommelvikfotball.no innen søndag 27. februar kl. 18:00.

Saksliste:

 1. Åpning av møtet
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av dirigent og referent
 4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 5. Styrets årsberetning 2021
 6. Regnskap 2021
 7. Treningsavgift
 8. Innspill til årsplan
 9. Budsjett 2022
 10. Innkomne forslag
 11. Valg
 12. Avslutning

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest mandag 21. februar på post@hommelvikfotball.no.

Lenke til møtet, samt styrets årsberetning og øvrige saksdokumenter publiseres på vår hjemmeside www.hommelvikfotball.no innen mandag 21. februar kl. 18:00.

Alle medlemmer av Hommelvik IL Fotball er velkommen. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Hommelvik IL Fotball