Skip to content

Tid:                  Tirsdag 5. mars 2023 (18:00-20:00)Sted:                Klubbhuset, Øya


Vi ber medlemmer som ønsker å delta på møtet om å melde seg på ved å sende e-post til post@hommelvikfotball.no innen søndag 3. mars kl. 18:00.

 
Saksliste:

1.      Åpning av møtet

2.      Godkjenning av innkalling

3.      Valg av dirigent og referent

4.      Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

5.      Styrets årsberetning 2023

6.      Regnskap 2023

7.      Treningsavgift

8.      Innspill til årsplan

9.      Budsjett 2023

10.    Innkomne forslag

11.    Valg

12.    Avslutning

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest fredag 01. mars på post@hommelvikfotball.no.

Lenke til møtet, samt styrets årsberetning og øvrige saksdokumenter publiseres på vår hjemmeside www.hommelvikfotball.no innen fredag 01. mars kl. 18:00.

Alle medlemmer av Hommelvik IL Fotball er velkommen. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter § 5 til § 8.

Årsberetning 2023

Årsmøteprotokoll 2024

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsenStyret i Hommelvik IL Fotball