Skip to content

 

Hei alle sammen,

Sportslig utvalg har i det siste jobbet meget godt rundt oppdatering og revidering av sportsplanen til HIL Fotball.
Den ble presentert av Sportslig Leder for Styret i styremøte holdt 29. august og samtidig vedtatt.

Sportsplanen er et av klubbens viktigste styringsverktøy som gir oss et felles rammeverk slik at all sportslig aktivitet er «klubbstyrt», dvs. basert på våre felles retningslinjer.

Innholdet i sportsplanen skal være kjent for alle aktørene i klubben. Lagledere og trenere kan finne alt fra hvilke regler og retningslinjer som gjelder ved påmelding av lag, turneringsbestemmelser, spilletid, differensiering og hospitering i ulike aldersklasser.
Du kan lese om sportslig organisering i klubben, i laget, de ulike rollene og hva de bør være kjent med.

Kjenner du til Spillervettreglene, Foreldrevettreglene, Trenervett og De 9 trenervettreglene?
 

I tillegg finner du masse gode linker til ytterligere informasjon om de ulike temaene.

Sportsplanen finner du på oppdatert side under Sportslig plan på https://www.hommelvikfotball.no/sportslig-plan/