Skip to content

 

Styret og sportslig i HIL Fotball er glade for å fortelle at vi etter en mange gode diskusjoner har kommet i havn med en treårig samarbeidsavtale med MIL Fotball. Vårt mål har hele tiden vært å bremse frafall ved å gi et best mulig tilbud til alle, og vi tror at et tettere samarbeid innad i kommunen gjør oss i stand til å skape større spillergrupper, og et mer attraktivt tilbud både sportslig og sosialt.

Fra neste sesong vil etablere samarbeidslag på J15, J17, G16, G19 og senior herrer. Avtalen følger NFFs nyeste retningslinjer for langsiktig samarbeid, og klubbene står i treårsperioden ganske fritt til å justere omfanget av samarbeidet i aldersgruppene 13 år og eldre.

Her er noen høydepunkter i avtalen:

  • Klubbenes bidrag inn i samarbeidslag skal stå i samsvar med klubbens andel av spillere på laget. Om et lag har like mange spillere fra hver av klubbene, skal også ansvar for trenerapparat, budsjett og treningstid på egne anlegg fordeles likt.
  • Draktfargen på samarbeidslag blir sort, og markedsansvarlige er straks i gang med å snakke med våre samarbeidspartnere for hvordan vi skal løse trykk på tekstiler.
  • Alle samarbeidslag skal ha to lagledere som representerer spillere fra hver sin klubb. Lagskassene forblir i klubbene, og lagene må sammen bli enige om sosiale tiltak, cup-påmeldinger og hvordan penger skal skaffes til veie. En spillergruppe fra HIL har ingen plikt til å dekke kostnader for en spillergruppe fra MIL og omvendt.
  • Avtalen endrer ikke på måten klubbene er organisert og styrt på under hver sine fleridrettslag. Spillere på samarbeidslag tilhører sin «hjemmeklubb» og trenger ikke å melde overgang. 
  • Klubbene bør ha like spilleravgifter for spillere på samme lag. Dette må godkjennes av årsmøtet, og styret vil legge frem et forslag om en justering når den tid kommer.

Vi har jobbet lenge for dette, og som de fleste vet har det også vært varme diskusjoner på veien. Vi tror heller ikke veien fremover blir en dans på roser, men vi i HIL Fotball lover å være konstruktive og løsningsorienterte ved sette spillerne og tilbudet først. Vi forstår også at det kan bli en tøff overgang for mange spillere som får en ny treningshverdag med en tidligere «naborival», men håper alle er tålmodige. I løpet av 2023 tror vi at spillergruppene både finner tonen og sin sportslige form i samarbeid med trenerveiledere og sportslige utvalg.

Dette er starten på et nytt kapittel for HIL Fotball. Nå har vi tre år på oss til å bevise at vi får det til!

Avtalen er skrevet for å ivareta NFF sine krav, og må formelt også godkjennes av kretsen før den er gyldig. NFF har gitt oss god støtte underveis, og vi tror dette skal gå i orden.