Skip to content

Som alle nå har merket seg har inngangen på fotballåret 2020 vært alt annet en normal. På grunn av tiltakene for å redusere spredningen av Korona viruset, så blir det i år ikke noe seriespill før etter sommeren. I tillegg ble alle treninger avlyst fra 12. mars og frem til påske.
HIL Fotball ønsker å takke alle spillere, trenere og foreldre for samarbeidet for å begrense smitten i denne perioden.

Treningsavgiften er en av klubbens viktigste inntektskilde. Klubben er avhengig av disse inntektene for å sikre normal drift av anleggene, innkjøp av utstyr, samt å tilby et forsvarlig sportslig tilbud til våre utøvere. I løpet av høsten vil vi også legge et helt nytt banedekke på Mersalg Arena.

Med bakgrunn i det reduserte kamp- og treningstilbudet våren 2020 har styret besluttet å redusere treningsavgiften for 2020 til 65 % av normal sats. Alle fra 12 år og eldre vil motta 50 % av treningsavgiften i juni og siste 50 % tidlig i september. Barn under 12 år vil bli fakturert hele beløpet nå i juni.

Dersom noen av dere har spørsmål knyttet til treningsavgiften ber vi om at dere tar kontakt med deres lagleder.
Avslutningsvis ønsker jeg alle store og små fotballspillere en riktig flott sommer!

Vennlig hilsen
Kent Omenås
Leder Hommelvik Fotball

Støtt våre sponsorer så de kan støtte oss Se mer

Støtt våre sponsorer Se mer