Skip to content

Motivasjon og utvikling for våre spillere er viktig. Slik legger du opp en god spillersamtale.


Alle trenere oppfordres til å gjennomføre spillersamtaler to ganger årlig fra og med det året spilleren fyller 13 år.

Spillersamtaler bør være en naturlig del av treningsprosessen og skal være en samtale mellom trener og spiller. Ved å gjennomføre disse samtalene kan treneren bli enda bedre kjent med spilleren og dens behov, og på den måten bedre forutsetningene for utvikling av enkeltspillerne og laget.

Skjema og guide for spillersamtalene fungerer som utgangspunkt og tilpasses av trenerne for best mulig å treffe sin målgruppe.

Til høyre under bilde finner du guide for spillersamtale for nedlasting.

Les mer om spillersamtaler hos NFF tiim her