Skip to content
HIL Fotball skal være en trygg og inkluderende arena for unger, ungdommer og voksne til å spille- og delta i fotball, på og utenfor banen. Alle lag skal jobbe aktivt mot mobbing og utestenging.
HIL Fotball skal være en trygg og inkluderende arena for unger, ungdommer og voksne til å spille- og delta i fotball, på og utenfor banen. Alle lag skal jobbe aktivt mot mobbing og utestenging.

Alle på banen

«Alle på banen» er klubbens kjerneverdi og er definert slik av våre trenere og foreldre:

 • Vi skal gi et tilbud til alle – fra de som har kommet kortest til de som har kommet lengst i sin ferdighetsutvikling. Dette skal sikres gjennom tilpasset kamp- og treningstilbud
 • Vi ønsker å inkludere barn og ungdom med spesielle behov
 • Alle som ønsker å bidra skal få lov til det. Roller utenfor banen er like viktige.
 • Vi ønsker oss en aktiv veterangruppe.
 • Vi ser på foreldre som viktige ressurser og ønsker dem med på trening, kamp og sosiale
  arrangementer.
 • Vi er alle gode på ulike ting og verdifulle for ungene våre og klubben!
 • Vi ønsker også å rekruttere spillere til andre funksjoner etter hvert, herunder trenere, lagledere,
  dommere og øvrig støtteapparat.